Web
Analytics
Pisanje diplomske naloge | Oblikovanje diplomske naloge
Povpraševanje

Pisanje diplomske naloge

urejanje dipolomske naloge

Pisanje diplomske naloge

Pisanje diplomske naloge

Kako začeti s pisanjem diplome?

Izbira teme – v skladu z dosedanjim študijem izberite temo, ki vam je blizu in jo želite strokovno preučiti na poti do diplome.

Izbira mentorja – je zelo pomembna. Marsikateri profesorji so več kot zasedeni, zaradi ogromno ovbeznosti katere so si naložili, zato ga izberite čim prej, napišite mu mail, ga pokličite ali se oglasite pri njem.

Priprava dispozicije diplomske naloge naj obsega:

  • jedrnat naslov – če odraža metodo, jo zapišite v naslovu, izogibajte se tujkam in subjektivnim pojmom,
  • kratko predstavitev raziskave, uvod ter izoblikovano znanstveno vprašanje,
  • namen dela in izpostavitev hipoteze s stavkom – to boste potrdili ali zavrgli v nalogi,
  • utemeljitev, zakaj ste se za raziskovalni problem odločili, navedite znane stvari, ki kažejo na ta izziv,
  • metodo dela, s katero boste potrdili ali ovrgli hipoteze,
  • kakšne rezultate pričakujete,
  • predvideno kazalo vsebine,
  • seznam literature in virov,
  • priloge; anketni vprašalnik, intervjuji …

 

Prijava in potrditev teme – temo prijavite z ustreznim obrazcem, ki ga bosta podpisala oba z mentorjem. Preverite rok, do kdaj morate prijavo oddati v referat (ponekod elektronsko), če želite diplomirati v tekočem študijskem letu. Temo potrdi komisija za dodiplomski študij/študijske zadeve s sklepom, ki velja eno leto (ponekod le 6 mesecev!), sicer zaprosite za podaljšanje.

 

Pisanje diplomske naloge – najprej se lotite glavnega dela, uvod in zaključek boste napisali na koncu. Diplomsko delo je (običajno) sestavljeno iz teoretičnega (zberite literaturo, osvetlite problem in razjasnite pojme) in empiričnega dela (praktično, samostojno raziskovalno delo). Slednji pri diplomskih nalogah veliko več šteje v očeh ocenjevalcev. Iz anketnega vprašalnika, intervjuja, telefonskega ali osebnega razgovora, poskusa izpeljite odgovore na postavljane hipoteze, jih potrdite ali ovržete. V zaključku povzemite ugotovitve raziskave in vaše predloge za prihodnost, ki bodo pripomogle strokovni javnosti.

 

Lektoriranje – besedilo diplomske naloge priporočljivo nalogo lektorirati. Večina fakultet od vas zahteva, da je diploma jezikovno pregledana in zahteva izjavo strokovne osebe (prof. slovenščine, slavist …), da je delo pregledano.

Tehnični pregled diplome – bodite pozorni na oblikovni izgled diplomskega dela po navodilih oz. smernicah posamezne fakultete ali šole. Tehnično urejenje po navadi opravite, ko končate z vsebinsim delom naloge, predvsem bodite pozorni na pravilno citiranje in navajanje v sami nalogi in kreiranja seznama viriv in literature.

Tisk in vezava – za tiskanje in vezavo naloge si vzemite čas, saj ponekod potrebno počakati nekaj dni. Tukaj vaše zvezane diplomske, magistrske naloge oz. doktorske dizertacije lahko prevzamete že isti dan, ker vse korake izdelave opravimo v naši knjigoveznici. Delovnik tudi v soboto in nedeljo.

Oddaja naloge v tehnični referat – večina fakultet zahteva, da oddate diplomsko nalogo v elektronski obliki. Diplomo bo referat preveril glede plagiatorstva in o tehnični ustreznosti naloge.

Zagovor diplome – Na vsaki fakulteti je drugačna politika, ko pride do zagovora diplome; pravzaprav je pogosto precejšnja razlika celo od oddelka do oddelka znotraj ene fakultete. Ponekod sploh ni komisije, drugod je komisija tričlanska; zagovor naloge načeloma vsebuje nastop pred celo predavalnico s Power Point predstavitvijo z opornimi točkami. Trajanje zagovora naloge je lahko različno, na večini fakultet traja 10-20 minut.

Na zagovor diplome se dobro pripiravimo

Za začetek se torej pozanimajte, koliko časa imate na voljo za zagovor diplomske naloge, kdo bo v komisiji in kakšna vprašanja sledijo. Mentor ali mentorica je lahko dober vir informacij, prav tako kolegi, ki so že diplomirali.

Kako naj poteka zagovor diplome?

Zagovor diplomske naloge se običajno začne s takšnim ali drugačnim uvodom komisije. Svojo predstavitev začni s pozdravom. Izogibaj se opozarjanju na lastno tremo in napetost – vsem je jasno, da imaš tremo, a jo bodo ignorirali (videli so že zelo veliko prav tako – ali veliko bolj – prestrašenih in nerodnih študentov) in minila bo sama od sebe. Če se pri zagovarjanju diplome zmotiš, se opraviči in se popravi (pomisli na radijske napovedovalce). S sabo imej oporne točke, a tudi celoten tekst zagovora diplome, natisnjen z velikimi črkami in širokim razmakom. Celoten tekst je pravzaprav tam le zato, da se počutiš bolj varno, sicer se raje zanašaj na oporne točke. Svojo predstavitev zaključi z opombo o možnih izboljšavah in razširitvah diplome ter z zahvalo publiki za pozornost. S publiko ohranjaj stik z očmi, lahko se jim tudi nasmehneš. Do publike in komisije se obnašaj spoštljivo. Če na vprašanje ne znaš odgovoriti, ga poskusi nekako povezati s temo, ki jo obvladaš.

Call Now Button