Web
Analytics
Tehnični pregled diplomske naloge | Oblikovanje diplomske naloge
Povpraševanje

Tehnični pregled diplomske naloge

Tehnično oblikovanje diplome.

Tehnični pregled diplomske naloge

0
Urejenih diplomskih in magistrskih nalog

Tehnično oblikovanje diplomskih in magistrskih nalog

Diplomske naloge tehnično pregledamo v skladu s pravilnikom vaše šole ali fakultete.  Pri tehničnem pregledu diplomske naloge uredimo/oblikujemo vse od naslovnice do literature in virov oziroma prilog.

Zakaj je pomembna oblika diplomske ali magistrske naloge? Nekatere fakultete podajo k skupni oceni tudi pravilno oblikovano strokovno nalogo.

Kaj zajema tehnični pregled diplomske naloge?

 • platnico in naslovnico
 • robove strani,
 • številčenje strani,
 • številčenje poglavij,
 • oblikovanje zrcalnih robov (priprava za obojestranski tisk),
 • izdelava avtomatskega kazala vsebine,
 • izdelava avtomatskega kazala slik, tabel, enačb, prilog,
 • oblikovanje/postavitev glave in noge,
 • ureditev/oblikovanje tabel (po potrebi izdelava novih),
 • ureditev/oblikovanje grafov, shem … (po potrebi izdelava novih),
 • ureditev/oblikovanje enačb (po potrebi izdelava novih),
 • izbiro pisave,
 • razmik med vrsticami,
 • obojestransko poravnavo besedila,
 • navajanje in citiranje literature in virov,
 • seznam literature in virov (pravilna navedba),

 

Časovni okvir za oblikovanje diplomske naloge

Nalogo nam pošljite v vpogled in vam v roku dveh ur sporočimo natančen rok ureditve naloge. Povprečno diplomsko nalogo uredimo v dnevu ali dveh. Za bolj obsežne naloge (več kot 100 strani potrebujemo 2-3 dni). V primeru oblikovanja doktorske disertacije se zaradi obsežnosti besedila o času urejanja posebej dogovorimo. Po potrditvi naročila in dogovoru o ureditvi naloge, ki jih želite, opravimo pregled vaše naloge in vam še isti dan sporočimo predviden rok izdelave.

Če se vam res res mudi, vam po predhodnem dogovoru diplomsko nalogo uredimo tudi v 24-tih urah od prejema naročila.

 

Namig: navajanje virov

Pri pisanju vseh vrst strokovnih nalog, kamor sodijo tudi diplomska naloga, magistrska naloga ali doktorska disertacija, moramo v posebnem poglavju literatura in viri na koncu naloge napisati abecedni seznam uporabljenih virov med besedilom v nalogi po navodilih šole ali fakultete (pravilniki se od fakultete do fakultete razlikujejo).

Navajanje in citiranje virov je natančno določeno z mednarodnimi standardi, ki so različnih vrst. Ti se med seboj razlikujejo po vrstnem redu elementov in ločil, ki jih uporabljamo med navajanjem.

Pri navajanju je najpomembnejše to, da pravilno navedemo vse bibliografske podatke/elemente, da je mogoča natančna identifikacija vira (ne glede na to, da različne stroke uporabljajo nekoliko drugačen vrstni red bibliografskih elementov ali različna ločila). Elementi so odvisni od vrste vira (vseh ne uporabimo pri vsakem viru).

Skladnost sklicev in seznama literature je ključni element tehnične urejenosti diplomske naloge.

V primeru, da ugotovimo neskladnost med sklici v besedilu diplomske naloge in seznamom literature in virov, vas na to opozorimo, da nam posredujete manjkajoče podatke.

Več o pravilnem citiranju in navajanju virov si preberite v navodilih oz. pravilniku vaše fakultete.

Zakaj ne delate to v čemer ste najboljši in nam pustite, da nalogo oblikujemo za vas.

Call Now Button