Web
Analytics
Kako napisati dispozicijo diplomske naloge | Oblikovanje diplomske naloge
Povpraševanje

Kako napisati dispozicijo diplomske naloge

Magistrske naloge in doktorske disertacije

Kako napisati dispozicijo diplomske naloge

Dispozicija diplomske naloge – kako začeti

Pisanje dispozicije diplomske naloge je najpomembnejša faza pri pripravi za pisanje diplomske naloge

Za pripravo dobre dispozicije je zelo pomembno, da si vzamete dovolj časa.

Predvidena struktura dispozicije diplomske naloge:

 • raziskovalno vprašanje,
 • problematika in namen diplomske naloge,
 • cilj diplomske naloge,
 • metode dela,
 • struktura,
 • literatura in viri.

 

Raziskovalno vprašanje in predlog naslova diplomske naloge

Raziskovalno vprašanje je zajeta problematika, ki jo želite rešiti z diplomsko nalogo. Raziskovalno vprašanje je potrebno oblikovati na začetku, saj nam tekom pisanja diplomske naloge omogoča, da ohranjamo fokus na dejanski problem.

Iz raziskovalnega vprašanja izpeljemo predlog naslova diplomskega dela.

Predlog naslova naloge mora odražati vsebino dela.

Problematika in namen diplomske naloge

Definirajte problem, ki ga boste obravnavali v diplomski nalogi  in argumentirajte.

Pri definiranju problema si lahko pomagate z naslednjimi vprašanji:

 • kaj je problem?
 • zakaj ste se lotili pisanja naloge?
 • predstavite osnovni predmet diplomskega dela in njegovo pomembnost.

 

Cilji diplomske naloge

Definirajte cilje diplomske naloge:

 • kaj boste z raziskovanjem odkrili?
 • kaj bo naloga predstavljala na lokalni in globalni ravni?

 

Metode dela

Pri izdelavi diplomskih del pogosto uporabljamo tudi primarne raziskovalne metode, kjer se med drugimi uporabljajo tudi statistične metode.

 

Struktura diplomske naloge

Strukturo določa vsaka fakulteta posebej s pravilnikom o diplomskem delu.

 • opredelitev problema,
 • predstavitev ciljev diplomskega dela,
 • predstavitev hipotez diplomskega dela,
 • predstavitev osnovne metode dela,
 • rezultati,
 • interpretacija rezultatov,
 • sklepne ugotovitve,
 • literatura in viri.

Pravilno navajanje predlagane literature in virov določa Pravilnik fakultete o zaključku študija

Raba jezika v dispoziciji diplomske naloge

 • dispozicija naj bo sistematična, pregledna in razumljiva,
 • uporabljajte jasen strokovni jezik,
 • dispozicija mora biti napisana v zbornem jeziku, (zadoščati mora vsem pravilom pravopisa in slovnice),
 • besedilo dispozicije naj bo lektorirano (na večini in višjih šol in fakultet je lektoriranje obvezno).

 

Oblikovni izgled dispozicije

Urejanje in oblikovanje dispozicije diplomske naloge določajo Navodila za izdelavo pisnih izdelkov.

 

V kolikor imate kakršnokoli vprašanja ali potrebujete pomoč pri dispoziciji oz. nasvet, nas kontaktirajte na :
E-mail: urejena@naloga.si
Tel.: 041 212 043
Call Now Button